www.vyf.be


... www.vyflink.be ...

Welkom op deze website, onze on-line verbinding met alle VYF clubs
Je kan niet meer inloggen op vyflink.be. Vanaf nu gaat jullie ledenbeheer via link.wwsv.be
Je inloggegevens bleven behouden indien mogelijk, want wachtwoorden moeten vanaf nu minstens 10 karakters lang zijn!
Zie de nieuwsbrief voor meer uitleg.


VYFLINK INFO (laatst aangepast op 17-09-2008)
Je kan je definitieve vyflink gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen op het VYF secretariaat.
Stuur een e-mail met vermelding van je volledige naam en de naam van de club naar alain@vyf.be
En vermeld ook of het om een "READ-ONLY" gebruiker gaat of niet (zie hieronder info van 21-03-2008).
In deze e-mail kan je ook zelf je gebruikersnaam en wachtwoord voorstellen:
   - enkel kleine letters (a..z) of cijfers (0..9) zijn toegelaten.
   - spaties of andere speciale tekens zijn NIET toegelaten.
   - het wachtwoord moet verschillend zijn van de gebruikersnaam.
17-09-2008 De test-website werd nog heel weinig gebruikt en is daarom stopgezet.
21-03-2008
Inloggen als "READ-ONLY" gebruiker
Vanaf nu kun je een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen voor bepaalde leden van je club die je toegang wil geven tot de VYFlink database maar die niets mogen wijzigen. Deze gebruikers kunnen alles wat een "gewoon" gebruiker kan, maar ze kunnen GEEN:
  1. leden toevoegen.
  2. gegevens van leden wijzigen.
  3. clubgegevens wijzigen.
  4. automatische import uitvoeren
  5. leden veranderen van status
Bij het aanvragen van een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord dien je nu dus voortaan te vermelden of het voor een "read-only" gebruikers is of niet!
11-03-2008
EERSTE GEBRUIK VAN DE IMPORT FUNCTIE
De import functie maakt gebruikt het clubnummer als unieke id tussen de VYF database en het importbestand van de club. Niet alle clubs hebben eind 2007 in hun laatste excel-bestand-oud-formaat hun clubnummers doorgegeven. De website software heeft bij het importeren van deze leden zelf unieke clubnummers gegenereerd. Wanneer de club nu gebruik maakt van de import functie maar toch andere clubnummers gebruikt in zijn import bestand, dan heeft dit de volgende gevolgen:
  1. De clubnummers (= leden) uit het club-importbestand zullen niet teruggevonden worden in de VYF lijst "passief".
  2. Daarom zullen deze leden allemaal als volledig nieuw lid toegevoegd worden aan de lijst "actief" met hun clubnummer uit het importbestand.
  3. In de lijst "passief" blijven deze leden dus ook staan met hun, bij opstart, automatisch gegenereerd clubnummer.
Op zich is dit geen enkel probleem, want het is uiteindelijk enkel de lijst "actief" die operationeel van belang is. Begin volgend jaar zullen bij het "afsluiten van het boekjaar" deze passieve leden trouwens automatisch in de lijst "ex" komen te staan. Echter, indien gewenst kan de lijst "passief" leeg gemaakt worden. Gelieve hiervoor een e-mailtje te sturen naar het VYF secreratiaat met de explicite vraag om de de lijst "passief" leeg te maken en met duidelijke vermelding van de clubnaam.
06-02-2008 De sporttak "GOLFSURFEN" werd toegevoegd.
10-01-2008 Nu is er, bij de leden, ook een nieuw veld 'lidkaart OK' onderaan bijgekomen:

Wanneer je dit veld op 'N' zet, zal er in het VYF een nieuwe lidkaart voor dit lid aangemaakt worden. Eenmaal aangemaakt wordt dit veld automatisch terug op 'J' gezet. Ook wanneer je een lid van PASSIEF of EX naar ACTIEF zet, zal het veld 'lidkaart OK' automatisch op 'N' gezet worden. Wanneer je een lid van ACTIEF naar PASSIEF of EX zet, zal dit veld automatisch op 'J' gezet worden.
10-01-2008 Bij het overzetten van de leden, van de club Excelbestanden naar de vyflink database, zijn de speciale karakters (, , , ...), in de namen van de leden, soms verkeerd "vertaald". Waarvoor onze excuses. Je kunt deze uiteraard gemakkelijk manueel aanpassen.
01-01-2008
DE DEFINITIEVE DATABASE STAAT ONLINE
Alle leden staan PASSIEF op de "echte" website! Alle ledens staan ACTIEF op de test-website.
TIP
27-12-2007
Het valt aan te raden om het veld "soort" te gebruiken. Hier vul je in FAMILIAAL HOOFDLID, GEZINSLID, INDIVIDUEEL LID of JEUGDLID. Wanneer je binnen een gezin het gezinshoofd aanduid als FAMILIAAL HOOFDLID en de andere gezinsleden als GEZINSLID, dan wordt in hun steekkaart telkens het volledige gezin getoond (het hoofdlid in vet):

Klik op een naam om direct de steekkaart van dat gezinslid te tonen. Wanneer je van n gezinslid het adres wijzigt, zal ook telkens het adres bij de andere gezinsleden gewijzigd worden. Bij de leden die als FAMILIAAL HOOFDLID aangeduid staan zul je trouwens de knop "hoofdlid kopiren als gezinslid" zien staan:

Wanneer je hierop klikt wordt een nieuwe steekkaart aangemaakt waarvan de meeste gegevens overgenomen worden van het hoofdlid. Je kunt dus een gezin vlugger toevoegen, door eerst het hoofdlid toe te voegen en dan de gezinsleden toe te voegen op de bovenstaande manier.
Wanneer je een FAMILIAAL HOOFDLID van PASSIEF naar ACTIEF zet worden de gezinsleden niet automatisch op ACTIEF gezet!
Maar je kan heel gemakkelijk het keuzevakje status (rechts beneden in de 'steekkaart'), van alle terug ingeschreven gezinsleden, op PASSIEF zetten zonder dat je de steekkaart hoeft te verlaten door op de gezinsleden te klikken bovenaan het scherm. De gezinsleden die nog op PASSIEF (of EX) staan worden tussen haakjes weergegeven. Vergeet ook niet op bewaren te klikken telkens wanneer je het status vakje aanpast!
TIP
27-12-2007
In de "steekkaart" van de leden kun je de naam van de variabele velden aanpassen door op de 2 puntjes te klikken voor de variabele veldnaam:

Je kunt er ook voor kiezen om, van de variabele velden, meerkeuzevakken te maken in de plaats van tekstvakken. Eerst krijg je de mogelijkheid om de naam te wijzigen. Daarna kun je de verschillende keuzeitems ingeven, gescheiden door een komma, die je wenst te zien verschijnen in het meerkeuzevak (=dropdownbox). Op deze manier kun je ook een J/N keuzevak voorzien. Dit is een heel bruikbaar alternatief voor een afvinkvak (=checkbox). Wanneer je later alle keuzeitems verwijderd zal er terug een tekstvak voorzien worden voor het desbetreffende variabel veld.
VOOR ALLE IE7 GEBRUIKERS!
In Internet Explorere 7 dien je, bij de internetopties, de volgende optie in te schakelen:

Anders zal de optie om de namen van de variable velden te veranderen NIET werken!
In IE6 bestaat deze optie niet en werkt alles direct.
TIP
27-12-2007
Vergeet niet je popup-killer af te zetten. De aangemaakte pdf bestanden worden in een nieuw venster getoond. Anders kan het zijn dat de pop-up killer deze pdf vensters blokkeerd!
TIP
27-12-2007
Wanneer je in de ledenlijst staat kun je natuurlijk ook altijd de ingebouwde zoekfunctie van je browser gebruiken om gemakkelijk naar een bepaalde naam (of gemeente of ...) te zoeken. Druk op CTRL+F wanneer je in je ledenlijst staat.
ontwikkeld door:  www.jvd-solutions.be